Εμπόριο

         Περιγραφή, ΣύνδεσμοιΔεδομένα και Αναφορές

 

Περιγραφή

 

Εξαγωγές (εκτός ΕΕ) είναι αγαθά που έχουν καταγραφεί από κράτη μέλη όταν αφήνουν την περιοχή της ΕΕ (η διέλευση δεν περιλαμβάνεται).

 

Εισαγωγές (εκτός ΕΕ) είναι αγαθά που έχουν καταγραφεί από κράτη μέλη όταν μπαίνουν στην περιοχή της ΕΕ (η διέλευση δεν περιλαμβάνεται).

 

Τα στατιστικά Εμπορίου εντός ΕΕ καταγράφουν το εμπόριο αγαθών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

 

Η κύρια πηγή στατιστικών εμπορίου εκτός ΕΕ είναι η δήλωση των τελωνείων. Για το εμπόριο εντός ΕΕ, η πηγή είναι οι επιχειρίσεις με ΑΦΜ που εμπορεύονται με άλλα κράτη μέλη.

 

Για εξαγωγές, η χώρα εταίρος είναι η χώρα που προσδιορίζεται κατά τη στιγμή των εξαγωγών ως ο τελικός προορισμός των αγαθών.

 

Για εισαγωγές, η χώρα εταίρος είναι η χώρα προέλευσης των αγαθών.

 

Στην EUMOFA τα δεδομένα εμπορίου διατίθενται σε εβδομαδιαίες τιμές (εισαγωγή από εκτός ΕΕ), μηνιάιες τάσεις και ετήσια δεδομένα. Δεδομένα που προκύπτουν από EUROSTAT - COMEXT. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών για το διεθνές εμπόριο, δείτε το ακόλουθο αρχείο..  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εμπορικά στοιχεία της EUMOFA, δείτε:

 

Μηνιαίοι δείκτες

Ετήσιοι δείκτες

 

Σύνδεσμοι

 

International trade and the EU market for fisheries and aquaculture products (2015). Διαθέσιμο στα αγγλικά.
 

Eurostat: Quality report on European statistics on international trade in goods (2014). Διαθέσιμο στα αγγλικά.
 

 

Δεδομένα και Αναφορές

Προκαθορισμένα ερωτήματα για το εμπόριο:p>

Εβδομαδιαίο τμήμα

Μηνιαίο τμήμα

Ετήσιο τμήμα