Ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης

Το φύλλο ισοζυγίου Προσφοράς/Ζήτησης είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει μια εκτίμηση της διαθέσιμης προσφοράς για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τόσο ως συνολική όσο και κατά κεφαλήν κατανάλωση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης σε επίπεδο ΕΕ συνολικά αλλά και ανά ομάδα εμπορευμάτων και ανά βασικά εμπορικά είδη.