Επεξεργασία

         Περιγραφή, ΣύνδεσμοιΔεδομένα και Αναφορές

 

Περιγραφή

 

Η μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών (FAP) αναφέρεται στη διαδικασία της μεταποίησης της πρώτης ύλης στο τελικό προϊόν που παρέχεται στον πελάτη.
 

Στην EUMOFA τα δεδομένα μεταποίησης διατίθενται υπό τα ετήσια δεδομένα. Τα δεδομένα προκύπτουν από την EUROSTAT – PRODCOM “Statistics on the production of manufactured goods”. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε:

 

Ετήσιοι δείκτες

 

Σύνδεσμοι

 

The EU fish processing sector: facts and figures (2016). Διαθέσιμο στα αγγλικά.
 

 

Δεδομένα και Αναφορές

 

Προκαθορισμένα ερωτήματα για την μεταποίηση:

 

Ετήσιο τμήμα