Από την περιπτωσιολογική μελέτη μετάδοσης Τιμής:

Turbot in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Από τις Μηνιαίες Επισημάνσεις

Monthly Highlights N. 7-2018 (15/07/2018)
First sale focus:
European perch (Denmark, Estonia, Poland); Pike-perch (Denmark, Estonia, Poland)
Topic of the month:
Atlantic mackerel in the EU; Fisheries and aquaculture in Madagascar
Download:
Monthly Highlights:
Annexes:
Monthly Highlights N. 2-2017 (25/02/2017)
First sale focus:
Overview of 2016 – focus on Norway lobster, cod, sole, monk
Topic of the month:
The Polish market;Oysters in the EU
Download:
Monthly Highlights:
Annexes: