Στάδιο αλυσίδας εφοδιασμού και κάλυψη χώρας

Πρώτη πώληση

Πηγές: Σημειώσεις πωλήσεων

Εισαγωγές/Εξαγωγές

Πηγές: EUROSTAT-COMEXT, NO + IS, Διοικήσεις, FAO-Globefish

 

Χονδρική

Πηγές: Piraeus

 

Κατανάλωση

Πηγές: Europanel