Πρώτη πώληση σε επίπεδο αγορών

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε μηνιαίες πρώτες πωλήσεις ανά τοποθεσία πώλησης μέσω διαδραστικού χάρτη. Επιλέγοντας τα φίλτρα στα αριστερά, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την αναζήτηση στις απαιτήσεις τους. Τα δεδομένα που προβάλλονται καλύπτουν μόνο τις τοποθεσίες πώλησης που αναφέρονται από την ΕΕ ΚΜ στην EUMOFA, και επιπλέον τη Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι όγκοι εκφράζονται σε καθαρό βάρος για τις χώρες της ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο και σε ισοδύναμο ωφέλιμο φορτίο (lwe) για τη Νορβηγία. Οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ/kg (χωρίς ΦΠΑ). Για τη Νορβηγία, εκφράζονται σε ευρώ/kg ωφέλιμου φορτίου.
Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται καθώς και η παρουσίαση του υλικού σ’ αυτόν τον χάρτη δεν απηχούν καμία άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το νομικό καθεστώς των χωρών, των εδαφών, των πόλεων και των περιοχών ή των αρχών τους, ή όσον αφορά την οριοθέτηση των συνόρων ή των ορίων τους.

Τοποθεσία πώλησης
Αριθμός «Τοποθεσιών πώλησης»

Όταν δεν έχει επιλεγεί φίλτρο, τα δεδομένα προβάλλονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη περίοδο.

Επιλέξτε ένα εμπόρευμα για την προβολή στοιχείων στα ακόλουθα φίλτρα