Από την περιπτωσιολογική μελέτη μετάδοσης Τιμής:

Turbot in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Norway lobster in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Από τις Μηνιαίες Επισημάνσεις

Monthly Highlights No. 1/2014 (01/02/2014)
First sale focus:
Lithuania (cod, flounder); United Kingdom (squid, saithe)
Topic of the month:
the US market for seafood products
Download:
Monthly Highlights:
Annexes:
Monthly Highlights No.6-2016 (09/06/2016)
First sale focus:
Lithuania (cod, European flounder); Sweden (saithe, plaice)
Topic of the month:
Sardine market in the EU
Download:
Monthly Highlights:
Annexes: