Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη της EUMOFA έχει στόχο να προσφέρει ένα μεγαλύτερο αριθμό παραπομπών με στατιστικά για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες και άλλες σχετικές πληροφορίες σε όλα τα μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Αυτό περιλαμβάνει επίσημα εθνικά στατιστικά σχετικά με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες αλλά και ευρύτερη ανάλυση εγγράφων και αναφορών σχετικά με την αγορά από ένα μεγαλύτερο εύρος πηγών.

Κάντε κλικ στις κεφαλίδες στήλες για να φιλτράρετε και να αναζητήσετε συγκεκριμένα έγγραφα.

Search all fields:
YearCountry
TitleEditorLanguage
Sector/supply chain stages
Species
PDF link
2014AustriaAquaculture 2020 - Austrian strategy to increase the national fish productionFederal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water ManagementenAquacultureAll species
AT-Aquaculture 2020 - Austrian strategy to increase the national fish production.pdf
2014AustriaAquakultur 2020 - Österreichische Strategie zur Förderung der nationalen FischproduktionBundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und WasserwirtschaftdeAquacultureAll species
AT-Aquakultur 2020 - Österreichische Strategie zur Förderung der nationalen Fischproduktion.pdf
2009AustriaAquakulturproduktion-2008Statistik AustriadeAquacultureAll species
AT-Aquakulturproduktion-2008.pdf
2010AustriaAquakulturproduktion-2009Statistik AustriadeAquacultureAll species
AT-Aquakulturproduktion-2009.pdf
2011AustriaAquakulturproduktion-2010Statistik AustriadeAquacultureAll species
AT-Aquakulturproduktion-2010.pdf
2012AustriaAquakulturproduktion-2011Statistik AustriadeAquacultureAll species
AT-Aquakulturproduktion-2011.pdf
2013AustriaAquakulturproduktion-2012Statistik AustriadeAquacultureAll species
AT-Aquakulturproduktion-2012.pdf
2014AustriaAquakulturproduktion-2013Statistik AustriadeAquacultureAll species
AT-Aquakulturproduktion-2013.pdf
2015AustriaAquakulturproduktion-2014Statistik AustriadeAquacultureAll species
AT-Aquakulturproduktion-2014.pdf
2015AustriaOPERATIONELLES PROGRAMM EMFFdePolicyAll species
AT-EMFF-OP.pdf