Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ο στόχος της EUMOFA είναι να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε σε κατάλληλο χρόνο. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι:

 • γενικού μόνο χαρακτήρα και οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
 • όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες, 
 • συνδεόμενες, μερικές φορές, με ιστοσελίδες στις οποίες η EUMOFA δεν έχει κανέναν έλεγχο και για τις οποίες η EUMOFΑ δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη, 
 • μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες). 

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον τόπο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα.  Η EUMOFA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του τόπου ή άλλου εξωτερικού προς αυτόν δικτυακού τόπου. 
Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της EUMOFA κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας. 

Ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε χωριστές δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΕ σε αυτόν τον ιστότοπο παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι αλλαγές.
Μπορεί να σας ζητηθεί εκκαθάριση πρόσθετων δικαιωμάτων εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα ή περιλαμβάνει έργα τρίτων. Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους δικαιούχους.  

Προστασία προστασία προσωπικών δεδομένων

Η EUMOFA δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών συνεισφέροντας στις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αγορά όπως αναφέρεται στο Άρθρο 42(1) a) του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 1379/2013. Σε αυτή τη βάση, η EUMOFA έχει σχεδιαστεί για να συγκεντρώνει και να διαδίδει πληροφορίες στους χρήστες.

Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την EUMOFA διεξάγεται υπό τον έλεγχο της Μονάδας A4 του DG MARE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λειτουργεί ελεγκτικά υπό τον Κανονισμό (EE) 2018/1725.

Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα της Κοινότητας» βασίζεται στον κανονισμό (EΚ) 2018/1725.

Περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσατε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα και είδος δεδομένων που ζητούνται

Για τη χρήση της ιστοσελίδας δεν απαιτείται εγγραφή στην EUMOFA. Μπορείτε να περιηγηθείτε και να κατεβάσετε δεδομένα και αναφορές χωρίς να δώσετε για εσάς.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, πληροφορίες εγγραφής απαιτούνται για να λάβετε τις ακόλουθες : υπηρεσίες:

 • Newsletters: Η EUMOFA αποστέλλει τακτικά ενημερωτικά δελτία για να προωθήσει τις δημοσιεύσεις της EUMOFA ή για να ενημερώσει για καινοτομίες στην ιστοσελίδα της EUMOFA. Για να λάβετε το newsletter, θα πρέπει να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
  • E-mail (υποχρεωτικό)
  • Όνομα και επίθετο (δεν είναι υποχρεωτικό)
  • Οργανισμός (δεν είναι υποχρεωτικό)
 • Αποθήκευση ερωτημάτων:  τα ερωτήματα ad-hoc μπορούν να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση αν οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην EUMOFA παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • Όνομα (υποχρεωτικό)
  • Μεσαίο όνομα (δεν είναι υποχρεωτικό)
  • Επίθετο (δεν είναι υποχρεωτικό)
  • E-mail (υποχρεωτικό)
  • Κωδικός (δύο φορές) κρυπτογραφημένος.
 • On-line έρευνες:  Η EUMOFA διεξάγει τακτικά έρευνες on-line για να συλλέξει γνώμες από τους χρήστες σε διάφορα θέματα (π.χ χρήση της ιστοσελίδας. Δοκιμές σε νέες βελτιώσεις κλπ.). Οι έρευνες που διενεργούνται από την EUMOFA είναι ανώνυμες και ζητούνται μόνο γενικές πληροφορίες (π.χ τύπος φορέα, είδος οργανισμού, κλπ.).
 • Αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  σε περίπτωση που η επαφή με την EUMOFA γίνεται μέσω e-mail (για παράδειγμα για τη λήψη υποστήριξης), το e-mail και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχεται θα διατηρηθεί με σκοπό την απάντηση σε οποιοδήποτε αίτημα και δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση.  

Άλλες πληροφορίες που συλλέγονται

Ο ιστότοπος της EUMOFA μπορούν να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες κατά την περιήγησή σας όπως για παράδειγμα υπηρεσία παροχής Internet, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και ο τύπος της συσκευής, μέσος χρόνος που δαπανάται στον ιστότοπο, σελίδες που προβλήθηκαν, πληροφορίες στις οποίες υπήρξε πρόσβαση, διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το Internet και άλλα στατιστικά στοιχεία. Τα δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται ώστε να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία στην ιστοσελίδα. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στατιστικά και τη χρήση τους στην ειδική σελίδα  πολιτικής για τα cookies 

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας και σε ποιον γνωστοποιούνται

Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω και για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τη χρήση του EUMOFA.

Τα δεδομένα δεν παρέχονται σε μέρη εκτός του πλαισίου EUMOFA, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) και του αναδόχου της EUMOFA.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της αναδόχου στην EUMOFA στους οποίους μόνο το επιλεγμένο προσωπικό και ανάδοχοι έχουν πρόσβαση μέσω ασφαλούς κωδικού πρόσβασης. Τα δεδομένα ενδέχεται, επίσης να διαβιβασθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εμπειρογνώμονα της EUMOFA που είναι αρμόδιος για να απαντήσει στο ερώτημα.

Σε κάθε περίπτωση, η προστασία των δεδομένων και η εμπιστευτικότητα που απαιτούνται από τον προαναφερόμενο κανονισμό είναι εγγυημένες.

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης, διαγραφής και αντίθεσης

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο των προσωπικών τους στοιχείων τους ανά πάσα στιγμή για να ελέγξουν την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούνται ή/και να διορθώσουν ή να ενημερώσουν αυτές τις πληροφορίες. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ζητήσουν να διαγραφούν οι προσωπικές πληροφορίες.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε να μας στείλτε μας e-mail στο contact-us@eumofa.eu με το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε και θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον ελεγκτή στο: MARE-A4@ec.europa.eu.

Σε οποιαδήποτε στιγμή, ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο – παρέχεται σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάμε τα δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται εφόσον απαιτούνται επακόλουθες ενέργειες που συνδέονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς (π.χ αποστολή ενημερωτικών δελτίων, αποθήκευση ερωτημάτων, διεξαγωγή διαδικτυακών ερευνών και απάντηση σε μηνύματα εφόσον έχετε επικοινωνήσει με την EUMOFA) και όχι περισσότερο από ένα μήνα μετά το ενδεχόμενο κλείσιμο της EUMOFA.

Ενημερώσεις της πολιτικής απορρήτου

Η EUMOFA ενδέχεται να ενημερώσει την πολιτική απορρήτου και θα σας ενημερώσει σχετικά με τις ενημερώσεις.

Διαχειριστής ιστότοπου και ελεγκτής δεδομένων

Αν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των συναφών προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail στο: contact-us@eumofa.eu  ή/και στον ελεγκτή δεδομένων για την EUMOFA στην DG MARE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο MARE-A4@ec.europa.eu.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον πόπτη Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Πηγή

Σε περίπτωση διαμάχης ή παραπόνων μπορείτε να απευθύνεστε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

edps@edps.europa.eu 

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων μερών

Η EUMOFA παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, σας παροτρύνουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Widgets κοινωνικής δικτύωσης

Η ιστοσελίδα EUMOFA μπορεί να περιλαμβάνει δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης όπως το κουμπί Like Facebook καθώς και άλλα Widgets, όπως το κουμπί κοινοποίησης. Αυτές οι δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλέξουν τη διεύθυνση IP, ποια σελίδα που επισκέπτεστε στον ιστότοπο EUMOFA και μπορεί να ενεργοποιήσουν cookie για τη σωστή λειτουργία αυτών των δυνατοτήτων. Οι δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης και τα widgets φιλοξενούνται από ιστότοπους τρίτων μερών. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις δυνατότητες διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που τις παρέχει.