Εκφορτώσεις

         ΠεριγραφήΔεδομένα και Αναφορές

 

Περιγραφή

 

Οι εκφορτώσεις  είναι η αρχική εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας προϊόντων αλιείας από τα αλιευτικά σκάφη στο έδαφος οποιασδήποτε χώρας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του σκάφους που κάνει τις εκφορτώσεις, αλλά και τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται από τα σκάφη της χώρα σε χώρες εκτός ΕΕ. Οι εκφορτώσεις αναφέρονται σε καθαρό βάρος.

Στην EUMOFA  τα δεδομένα εκφορτώσεων διατίθενται υπό τα ετήσια δεδομένα. Τα δεδομένα από την EUROSTAT η οποία τα συλλέγει από τις εθνικές διοικήσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε:

 

Ετήσιοι δείκτες

 

 

Δεδομένα και Αναφορές

 

Προκαθορισμένα ερωτήματα για τις εκφορτώσεις:

 

Ετήσιο τμήμα
 

Ad-hoc ερωτήματα για εκφορτώσεις:

 

Ετήσιο τμήμα