Από την περιπτωσιολογική μελέτη μετάδοσης Τιμής:

Fresh mussel in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Alaska Pollack in Germany

Price structure in the supply chain

Download:

 

Turbot in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Norway lobster in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Από τις Μηνιαίες Επισημάνσεις: