Πρώτη πώληση

         ΠεριγραφήΔεδομένα και Αναφορές

 

Περιγραφή

 

Πρώτη πώληση  είναι η ποσότητα ψαριού που εκφορτώνεται και πωλείται ή καταγράφεται σε μία ιχθυόσκαλα σε εγγεγραμμένους αγοραστές ή οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ). Όγκοι, αξία και τιμές αναφέρονται. Ο όγκος αναφέρεται σε καθαρό βάρος, Οι πρώτες πωλήσεις ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκφορτώσεις καθώς δεν καλύπτουν τα ψάρια που εκφορτώνονται από σκάφη που κατέχονται από εταιρείες μεταποίησης ή απευθείας πωλήσεις σε μεταποιητές.

Στην EUMOFA  τα δεδομένα πρώτων πωλήσεων είναι διαθέσιμα σε μέρη εβδομαδιαίων τιμών και μηνιαίων τάσεων. Τα δεδομένα συλλέγονται από τις εθνικές διοικήσεις και τις εμπορικές πηγές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε:

 

Εβδομαδιαίοι δείκτες

Μηνιαίοι δείκτες

 

 

Δεδομένα και Αναφορές

 

Προκαθορισμένα ερωτήματα για πρώτη πώληση:

 

Εβδομαδιαίο τμήμα

Μηνιαίο τμήμα
 

Ad-hoc ερωτήματα για πρώτη πώληση:

 

Εβδομαδιαίο τμήμα:

Ευρωπαϊκής Ένωση

Νορβηγία και Ισλανδία

Μηνιαίο τμήμα:

Ευρωπαϊκής Ένωση

Νορβηγία και Ισλανδία

Άλλες χώρες