Υποστήριξη χρήστη

     Υποστήριξη χρήστη και Συχνές ερωτήσεις

 

Υποστήριξη χρήστη

 

Για να βοηθήσουμε τους χρήστες με τη ιστοσελίδα και τις αναζητήσεις, έχουμε δημιουργήσει τα ακόλουθα βοηθήματα:

Εκδότης Αντικειμένων

User support 2

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειάζεστε ή αν θέλετε να κάνετε σχόλια ή συστάσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail contact-us@eumofa.eu

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ιστοσελίδα της EUMOFA, τη λειτουργία και το σύστημα ερωτημάτων σχετικά με τα δεδομένα, καλέστε έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς χωρίς χρέωση:

 

Βέλγιο: 0800-761-10
Γαλλία: 0800-901174
Γερμανία: 0800-181-1647
Ισπανία: 900-868516
Ηνωμένο Βασίλειο: 0-808-101-0950
Όλες οι άλλες χώρες (τηλεφωνικός αριθμός με χρέωση): 0039-06-853-735-37

 

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο στα αγγλικά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 13:00 και από τις 15:00 έως τις 17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

 

Η υπηρεσία δεν διατίθεται από κινητά τηλέφωνα

FAQs

FAQs - Συχνές ερωτήσεις

 

Μέσα από την επαφή με τους χρήστες της EUMOFA, λάβαμε τα παρακάτω ερωτήματα. Οι απαντήσεις παρέχονται όταν πατάτε επάνω στις ερωτήσεις.

Συχνές ερωτήσεις

Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
The following has evaluated to null or missing:
==> serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleService = servi... [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 1]
----
1<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") /> 
2 
3<#if entries?has_content> 
4 
5	<div class="accordion eumofa-accordion" id="accordion2"> 
6	<#list entries as curEntry> 
7 
8		<#assign assetId = curEntry.getClassPK() /> 
9		 
10		<#assign contentByLocale = journalArticleService.getLatestArticle(assetId).getContentByLocale(locale) /> 
11		 
12		<#assign document = saxReaderUtil.read(contentByLocale) /> 
13		 
14    <#assign answer = document.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='"+"answer"+"']/dynamic-content") /> 
15     
16    <div class="accordion-group"> 
17      <div class="accordion-heading"> 
18        <a class="accordion-toggle collapsed btn" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#${assetId}"> 
19          ${curEntry.getTitle(locale)} <span class="menu-down"></span> 
20        </a> 
21      </div> 
22      <div id="${assetId}" class="accordion-body collapse"> 
23        <div class="accordion-faq"> 
24          <p>${answer.getText()}</p> 
25        </div> 
26      </div> 
27    </div> 
28 
29	</#list> 
30	</div> 
31 
32</#if> 
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 7 αποτελεσμάτων.