Στοιχεία και Ερωτήματα

         Περιγραφή, Οργάνωση δεδομένων , Προκαθορισμένα ερωτήματα, ερωτήματα ad-hoc

Περιγραφή

 

Τα δεδομένα συλλέγονται από Ευρωπαϊκούς φορείς, τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, καθώς και ιδιωτικούς φορείς διαβίβασης δεδομένων. Τακτικοί έλεγχοι γίνονται ώστε να ελέγχεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων κατά το στάδιο της συλλογής, της ανάλυσης και της διάδοσης.

 

Για την ανάλυση και τον έλεγχο των τάσεων της αγοράς , τα δεδομένα έχουν εναρμονιστεί σε 12 ομάδες εμπορευμάτων και 97 βασικέ εμπορικά είδη τα οποία επιλέγονται βάσει της σημασίας τους σε ό,τι αφορά την πρώτη πώληση και τη σημασία τους στο εμπόριο της ΕΕ.

 

Τα δεδομένα εναρμονίζονται επίσης, σε 4 καταστάσεις παρουσίασης (σύνολο, κομμένα, υποπροϊόντα, χωρίς κατηγορία και σε 5 καταστάσεις συντήρησης (φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα-παστά-καπνιστά, προετοιμασμένα-διατηρημένα, χωρίς κατηγορία).  

 

Οργάνωση δεδομένων

 

Τα δεδομένα στη βάση δεδομένων της EUMOFA είναι οργανωμένα σε τρία μέρη:

 

Εβδομαδιαίοι δείκτες

Μηνιαίοι δείκτες

Ετήσιοι δείκτες

 

Στοιχεία στα οποία η πρόσβαση γίνεται με δύο είδη ερωτημάτων:

 

με Προκαθορισμένα ερωτήματα που περιέχουν προ-επιλογές για την εύκολη ανάκτηση της αναφοράς ως αποτέλεσμα του ερωτήματος. Προκαθορισμένα ερωτήματα μπορείτε να βρείτε για εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια δεδομένα..

 

με ερωτήματα ad-hoc που καθορίζονται μεμονωμένα για να δώσουν συγκεκριμένα δεδομένα που μπορούν να φιλτραριστούν βάσει των αναγκών σας. Ad-hoc ερωτήματα μπορείτε να βρείτε για εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια δεδομένα..