Από την περιπτωσιολογική μελέτη μετάδοσης Τιμής:

Το χταπόδι στην ΕΕ

Ανάλυση καθορισμού τιμών

Download:

 

Norway lobster in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Saithe fresh fillet in France

Price structure in the supply chain

Download:

 

Το λαβράκι στην ΕΕ

Price structure in the supply chain

Download:

 

Turbot in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Από τις Μηνιαίες Επισημάνσεις