Μαζικό Download

Από την ενότητα Bulk Download όπου υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε τα δεδομένα της EUMOFA σε μορφή CSV για προσαρμοσμένη ανάλυση και ερμηνεία. Τα δεδομένα θα κατέβουν στη γλώσσα που επιλέχθηκε στο μενού στην κορυφή της σελίδας.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται όλοι οι φάκελοι και τα σχετικά σύνολα δεδομένων που είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων της EUMOFA. Για την πηγή των δεδομένων για κάθε σύνολο δεδομένων, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ενότητα Πηγές δεδομένων στο παρακάτω link

Πατήστε εδώ για μετάβαση στη σελίδα Download

 

Όνομα αρχείου Περιγραφή Links
WEEKLY_FIRST_SALE_EU Εβδομαδιαία – Δεδομένα πρώτης πώλησης
WEEKLY_WHOLESALE_EU Εβδομαδιαία - Δεδομένα χονδρικής
WEEKLY_IMPORT_EU Εβδομαδιαία – Δεδομένα εισαγωγών
WEEKLY_RETAIL_EU Εβδομαδιαία - Δεδομένα λιανικής
MONTHLY_FIRST_SALE Μηνιαία - Δεδομένα πρώτης πώλησης
MONTHLY_IMPORT_EXPORT Μηνιαία – Δεδομένα εισαγωγών/εξαγωγών (χωρισμένα σε τμήματα 5 ετών)
YEARLY_LANDINGS Ετησίως – Δεδομένα εκφορτωνόμενων προϊόντων
YEARLY_AQUACULTURE Ετησίως – Δεδομένα υδατοκαλλιεργειών
YEARLY_IMPORT_EXPORT_EU Ετησίως – Εισαγωγές/Εξαγωγές
YEARLY_PROCESSING_EU Ετησίως - Επεξεργασία
WEEKLY_FIRST_SALE_NO_IS Εβδομαδιαία – Δεδομένα πρώτης πώλησης (μόνο Νορβηγία και Ισλανδία)
MONTHLY_FIRST_SALE_NO_IS Μηνιαία – Δεδομένα πρώτης πώλησης (μόνο Νορβηγία και Ισλανδία)
MONTHLY_IMPORT_EXPORT_NO_IS Μηνιαία – Δεδομένα πρώτης πώλησης (μόνο Νορβηγία και Ισλανδία)
MONTHLY_CONSUMPTION Μηνιαία – Κατανάλωση φρέσκων προϊόντων από τα νοικοκυριά (όγκος και αξίες)
YEARLY_CONSUMPTION Ετησίως – Κατανάλωση φρέσκων προϊόντων από τα νοικοκυριά (όγκος και αξίες)
MONTHLY_CONSUMPTION Μηνιαία – Κατανάλωση φρέσκων προϊόντων από τα νοικοκυριά (όγκος και αξίες)
YEARLY_CONSUMPTION Ετησίως – Κατανάλωση φρέσκων προϊόντων από τα νοικοκυριά (όγκος και αξίες)
MONTHLY_OTHER_COUNTRIES_TRADE Μηνιαία – Διμερή δεδομένα εισαγωγών/εξαγωγών από τις βασικές χώρες της ΕΕ
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE Μηνιαία – Μέσος όρος τιμής για πετρέλαιο ντήζελ θαλάσσης σε χώρες της ΕΕ
DAILY_EXCHANGE_RATE Καθημερινά – Τιμές συναλλάγματος για Ευρώ προς άλλα νομίσματα
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD Ετήσια – Τιμές πλυθωρισμού για "τροφή" και για "ψάρια και θαλασσινά"
YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD Ετήσια – Oνομαστική δαπάνη κατά κεφαλή για "τροφή" και "ψάρια και θαλασσινά" - σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (ΙΑΔ)