Υδατοκαλλιέργεια

         Περιγραφή, ΣύνδεσμοιΔεδομένα και Αναφορές

 

Περιγραφή

 

Η υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στην εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (γλυκού και αλμυρού νερού) όπως ψάρια, μαλάκια, καρκινοειδή και υδρόβια φυτά. Δεδομένα υδατοκαλλιέργειας αναφέρονται σε αντίστοιχο ωφέλιμο φορτίο και αξία.

 

Στην EUMOFA τα δεδομένα υδατοκαλλιεργειών διατίθενται υπό τα ετήσια δεδομένα. Τα δεδομένα από την EUROSTAT η οποία τα συλλέγει από τις εθνικές διοικήσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε:

 

Ετήσιοι δείκτες

 

Σύνδεσμοι

 

Στοιχεία υδατοκαλλιέργειας (2015)

 

Στοιχεία και Αριθμοί (2016)

 

 

 

Δεδομένα και Αναφορές

 

Προκαθορισμένα ερωτήματα για την υδατοκαλλιέργεια:

Ετήσιο τμήμα

Ad-hoc ερωτήματα για την υδατοκαλλιέργεια:

Ετήσιο τμήμα