Υπηρεσίες που παρέχονται

Μία ενοποιημένη βάση δεδομένων, συνολικών και εναρμονισμένων στοιχείων και ένα μεγάλο δίκτυο ειδικών στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των υπηρεσιών ενημέρωσης για την αγορά. Τα δεδομένα εναρμονίζονται σε 108 Βασικά εμπορικά είδη και 12 Ομάδες εμπορευμάτων και είναι διαθέσιμα από την πρώτη πώληση μέχρι την κατανάλωση σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, σε μία μόνο ιστοσελίδα και σε όλες τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Κάποια δεδομένα μπορούν επίσης να εξαχθούν σε ένα πιο αναλυτικό επίπεδο ή μέσω μιας

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα χωρίς εγγραφή.

 
Εβδομαδιαία
Σε μηνιαία βάση
Ετησίως
Στάδια αλυσίδας εφοδιασμού
Είδος δεδομένων
Όγκοι και αξίες - δημοσιεύτηκε 1/2 εβδομάδες μετά την πώληση - για επιλεγμένα είδη και σημεία πώλησης Όγκοι και αξίες - δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες μετά την πώληση - για όλα τα είδη και τα σημεία πώλησης Όγκοι και αξίες - δημοσιεύτηκε μόλις εδόθησαν από την EUROSTAT – για όλα τα είδη και τα κράτη μέλη της ΕΕ .
Δημοσίευση δεδομένων
Κανονική ανάλυση αγοράς
«Μηνιαίες επισημάνσεις» «Η αγορά προϊόντων αλιείας της ΕΕ»
Άλλες υπηρεσίες

Η πορεία μέχρι τώρα και μέλλουσες εξελίξεις

Η διαδικασία ανάπτυξης και όλα τα στοιχεία εξόδου βασίζονται στον γενικό στόχο της EUMOFA, ο οποίος είναι η παροχή αξιόπιστων σημαντικά και χρήσιμων στοιχείων και πληροφοριών για την αγορά της ΕΕ σχετικά με τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

Ξεκινώντας από τη δοκιμαστική φάση, η EUMOFA σταδιακά επέκτεινε τις υπηρεσίες της, ειδικότερα όσον αφορά:

  • Την αύξηση της κάλυψης της αλυσίδας εφοδιασμού και του αριθμού των χωρών που συμμετέχουν στη συλλογή δεδομένων
  • Τη βελτίωση των εργαλείων διασποράς, παρέχοντας, επίσης, εξελίξεις και προοπτικές τις αγοράς
  • Την ανάλυση του διεθνούς πλαισίου και ροή εμπορικών συναλλαγών.

Ξεκινώντας από το 2016, έχει χρησιμοποιηθεί μια διαδραστική προσέγγιση με βοηθητικά βίντεο και άλλα εργαλεία για τη διευκόλυνση των χρηστών στην εξαγωγή δεδομένων από τη βάση δεδομένων.

Ποιοι είμαστε

Η EUMOFA είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας(DG MARE).

Μια διεθνής ομάδα ειδικών και αναλυτών στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες παρακολουθεί την αγορά της ΕΕ καθημερινά.  Η ομάδα της EUMOFA ελέγχει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και τα ερμηνεύει μέσα από διαφορετικά σημεία στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

Η Επιτροπή Σύνταξης, που αποτελείται από αξιωματούχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους της ομάδας EUMOFA, καθορίζει τη γραμμή και επιτηρεί όλες τις δημοσιεύσεις.

Υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπηρεσίες της  EUMOFA υπόκεινται στη διαχείριση μιας ομάδα εταιρειών που καθοδηγούνται από την COGEA (Ιταλία) σε συνεργασία με τις:

  • AND (Γαλλία),
  • EUROFISH (Δανία),
  • KONTALI ANALYSE (Νορβηγία),
  • Business Integration Partners (Ιταλία)

 

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα των δημοσιεύσεων αποτελούν γνώμη του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα, τη γνώμη της Επιτροπής της ΕΕ ή των αξιωματούχων της