ÅRLIGE INDIKATORER

General information

Mængder, værdier og priser indsamlet for hver enkelt art og hver enkelt markedsplads eller på nationalt plan

       

 

 

Leverandørleddene 

Landinger

Akvakultur

Import/Eksport

Forarbejdning

Forbrug

Type of data

Mængde, værdier og priser for landede produkter

Mængde, værdier og priser for opdrættede produkter

Import / eksport mængde, værdier og priser for produkter, der er importeret / eksporteret fra alle EU og udvalgte ikke-EU-lande

Mængde, værdier og priser for forarbejdede fiskerivarer og akvakulturprodukter

Mængde, værdier og priser for de vigtigste friske produkter, som forbruges af husholdninger

Geografisk dækning

Hvert af de EU- medlemslande

Hvert af de EU -medlemslande

Hvert af de EU- medlemslande og Chile, Kina, Elfenbenskysten, Ecuador, Egypten, Peru, Sydkorea, Schweiz, Thailand, ,

Ukraine, USA, Japan

Hvert af de EU- medlemslande

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Arter

Alle de enkelte arter registreres, aggregeres på de vigtigste kommercielle arters niveau

Alle de enkelte arter registreres, aggregeres på de vigtigste kommercielle arters niveau

Alle de enkelte arter registreres, aggregeres på de vigtigste kommercielle arters niveau

Alle de enkelte fiskerivarer som er tilgængelige i EUROSTAT database

Vigtigste friske produkter, der forbruges i det pågældende land + sammenlægning af "andre friske arter" er ikke inkluderet i de valgte produkter

Historiske serier

Siden 2000

Siden 2000

Siden 2001

Siden 2001

Siden 2010

Forsinkelse

12-24 måneder

12-36 måneder

40 dage efter referencemåneden til extra-EU-handel og 70 dage for intra-EU handel.

12-36 måneder

2 måneder efter referenceperioden

Kilder

EU MS
Se metadata for flere detaljer

eller kontroller data supply monitoring for status af udbud

EU MS
Se metadata for flere detaljer

eller kontroller data for forsyningsovervågning for status af udbud

EUROSTAT / COMEXT

Kontroller data for forsyningsovervågning for status af udbud

EUROSTAT / PRODCOM

Kontroller data for forsyningsovervågning the status af udbud

EUROPANEL – TNS

Kontroller data for forsyningsovervågning for status af udbud

Foranstaltninger

Mængde i kg (nettovægt),
værdier i euro,

priser i EUR/kg

Mængde i kg (nettovægt),
værdier i euro,
priser i EUR/kg

Mængde i kg (nettovægt),
værdier i euro,

priser i EUR/kg

Mængde i kg (nettovægt),
værdier i euro,

priser i EUR/kg

Mængde i nettovægt,

værdier i euro,

priser i EUR/kg

Kvalitetstjek

Forskellige kontrol foretages:
- Filformat kontrol
- Eksistensen af koder
- Dubletter
- Første kontrol af pristærskler
- Manuel kontrol af sammenlignelighed med tidligere år for mængder og priser for hver enkelt art og salgssted

Adgang til data

simple tabeller
avanceret tabel

EU

simple tabeller
avanceret tabel

EU

simple tabeller
avanceret tabel

EU

simple tabeller

simple tabeller

Sidste opdatering af

metadata

31-01-2020

For mere information venligst kontakt os på e-mail: contact-us@eumofa.eu