Handel

         Beskrivelse, LinksData og Rapporter

 

Beskrivelse

 

Eksport (uden for EU) er varer som er registereret af medlemslandene, når de forlader EU's område (transit er ikke inkluderet).

 

Import (uden for EU) er varer, som er registreret af medlemslandene, når de indtræder i EU’s område (transit er ikke inkluderet).

 

Intra-EU handelsstatistikker registrerer handel af varer mellem EU-medlemslandene.

 

Standardkilden af eksport-EU handelsstatistikker uden for EU er toldangivelsen. Kilden til handel inden for EU er enhver moms-registreret virksomhed, der handler varer med andre medlemslande.

 

Ved eksport bliver partnerlandet identificeret på tidspunktet for eksport, som det endelige bestemmelsessted for varerne.

 

Ved import, er partnerlandet oprindekseslandet for varerne.

 

Data for handel i EUMOFA er tilgængelige under ugentlige priser. (import fra lande uden for EU), månedlige tendenser og årlig data. Data stammer fra EUROSTAT – COMEXT. For flere informationer om kvaliteten af Europæiske statistikker om international handel med varer, se venligst følgende dokument.  For flere detaljer om handelsdata i EUMOFA, se venligst:

 

Månedlige indikatorer

Årlige indikatorer

 

Links

 

International handel og EU-markedet for fiskerivarer og akvakulturprodukter (2015). Tilgængelig på engelsk.
 

Eurostat: Kvalitetsrapporten om Europæiske statistikker af varer på internationalt plan (2014). Tilgængelig på engelsk.
 

 

Data og Rapporter

Foruddefinerede forespørgsler om handel:

Ugentlig sektion

Månedlig sektion

Årlig sektion