Metadata

Dataindsamling

Titel Abonnering Handling
Metadata 1 – Data indsamling "Dataindsamling" beskriver den metodologi, der anvendes af European Market Observatory for fiskeriprodukter og akvakulturprodukter (EUMOFA) til at indsamle data fra forskellige kilder, der også giver alle nødvendige detaljer og specifikationer af indsamlede data (type af data, frekvens, tidsforskydningen, oprindelse af data, osv.).
Bilag 1 Udvalgte produkter på EU / nationalt plan

Datastyring

Titel Abonnering Handling
Metadata 2 – Data styring "Datastyring" beskriver de procedurer, der er vedtaget af European Market Observatory for fiskeriprodukter og akvakulturprodukter (EUMOFA) til at harmonisere indsamlet data.
Bilag 1 Liste over vigtige kommercielle arter og varegrupper
Bilag 2 Lister over EUMOFA forarbejdningsforme og behandling
Bilag 3 Korrelation af vigtigste kommercielle arter / varegruppe og ERS-koder
Bilag 4 Korrelation af vigtigste kommercielle arter / varegrupper og CN-8 2001-2022
Bilag 5 Sammenligningstabeller af ERS forarbejdningsforme og behandlingskoder med EUMOFA s konservering stater og behandling
Bilag 6 Sammenligningstabel af EUROSTATs behandlingsskoder og EUMOFAs forarbejdningsforme og behandlinger
Bilag 7 Omregningsfaktorer KN-8 koder fra 2001 til 2021
Bilag 8 Havne / Farvand sammenligningstabel
Bilag 9 Korrelation af vigtigste kommercielle arter / varegrupper og HS-6 1996-2022
Bilag 10 Korrelation af vigtigste kommercielle arter / varegrupper og Norsk HS-8 2001-2022
Bilag 11 Korrelation af vigtigste kommercielle arter / varegrupper og Islandsk HS-8 2001-2022