Forsyningsbalance

Forsyningsbalancen er designet til at give et skøn over den disponible mængde til konsum, både som det samlede forbrug og pr. indbyggerforbrug. Tabellen nedenfor viser forsyningsbalancen på EU-plan som en samlet og efter varekategori og de vigtigste kommercielle arter.