MÅNEDLIGE INDIKATORER

General information

Mængder, værdier og priser indsamlet for hver enkelt art og hver enkelt salgssted eller på nationalt plan

       

 

Leverandørleddene dækkede

Førstehåndssalg

Engrossalg

Import/Eksport

Forbrug

Type af data

Førstehåndssalgs mængde, værdier og priser baseret på salgspriser oplyst af auktioner

Mængder, værdier og priser oplyst af engrosmarkeder

Import/Eksport mængde, værdier og priser for produkter importeret/eksporteret fra alle EU og udvalgte ikke-EU-lande

Mængde, værdier og priser på de vigtigste friske produkter som forbruges af husholdninger

Geografisk dækning

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

Opdelt efter salgssted

EL

Hver EU medlemsland og Chile, Kina, Elfenbenskysten, Ecuador, Egypten, Peru, Sydkorea, Schweiz, Thailand, Ukraine, USA, Japan

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Arter

Alle de enkelte arter er registreret, aggregerede på primære kommercielle artniveau

Alle de enkelte arter er registreret, og samlet på det primære kommercielle artniveau

Alle de enkelte arter er registreret, og samlet på det primære kommercielle artniveau

De mest vigtige friske produkter, der forbruges i det pågældende land + sammenlægning af "andre friske arter" er ikke medtaget i de udvalgte produkter

Historiske serier

siden 2007

siden 2010

siden 2001

Siden 2010

Forsinkelse

3 uger efter referenceperioden

3 uger efter referenceperioden

40 dage efter referencemåneden til extra-EU-handel og 70 dage for intra-EU handel.

2 months efter referenceperioden

Kilder

EU MS
se metadata for flere detaljer

Eller kontroller data for forsyningsovervågning for status af udbud

EU MS
se metadata for flere detaljer

Eller kontroller data for forsyningsovervågning for status af udbud

EUROSTAT / COMEXT

GTA

Kontroller data for forsyningsovervågning for status af udbud

EUROPANEL – TNS.

Kontroller data for forsyningsovervågning for status af udbud

Foranstaltninger

Mængder i kg (nettovægt), værdier i euro og nationale valutaer, priser i EUR/kg eller nationale valutaer/kg

Mængder i kg (nettovægt), værdier i euro, priser i EUR/kg

Mængder i kg (nettovægt), værdier i euro, priser i EUR/kg

Mængder i nettovægt, værdier i euro, priser I EUR/kg

Kvalitetstjek

Forskellige kontrol foretages:
- Filformat kontrol
- Eksistensen af koder
- dubletter
- Første kontrol af pristærskler
- Manuel kontrol af sammenlignelighed med tidligere år for mængder og priser for hver enkelt art og salgssted

Adgang til data

simple tabeller
avanceret tabel

EU , NO, IS og UK

simple tabeller
avanceret tabel

EU ,  NO, IS og UK

simple tabeller
avanceret tabel

EU , NO, IS og UK

simple tabeller

Sidste opdatering af metadata

31-01-2020

For mere information venligst kontakt os på e-mail: contact-us@eumofa.eu