Førstehåndssalg på markedsniveau

Værktøjet gør det muligt for brugerne at få adgang til månedlige data af førstehåndssalg ved salgsstedet via et interaktivt kort. Ved at vælge filtre til venstre, kan brugerne tilpasse forespørgslen til deres specifikationer. De viste data dækker kun de salgssteder, der er videregivet af EU’s medlemsstater til EUMOFA, plus Norge og Det Forenede Kongerige. Mængder registreres som nettovægt for EU lande og Det Forenede Kongerige og som levende vægtækvivalent (lwe) for Norge. Priser vises i EURO/kg (uden moms). For Norge, vises de i EURO/kg levende vægt.
De anvendte betegnelser og præsentationen af materialet på dette kort er ikke udtryk for nogen meningstilkendegivelse fra EU om landes, territoriers, byers eller områders eller deres myndigheders retlige status eller om deres grænseområder eller grænser.

Salgssted
Antal 'Salgssteder'

Når der ikke er valgt et filter, vises data for den seneste tilgængelige periode.

Vælg en art for at vise elementer med nedenstående filtre