"Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet."

For så vidt angår EUMOFA, er alle dataindsamlings-, styrings- og formidlingsprocedurer, der er fulgt af EUMOFA for Det Forenede Kongerige inden udtræden af Den Europæiske Union, de samme som dem, der gælder for alle EU-medlemsstater.

Efter udtrædelsesdatoen er data fra Det Forenede Kongerige i EUMOFA ikke længere inkluderet i EU-aggregeringer, men leveres i separate sektioner sammen med andre ikke-EU-lande.

Nedenfor opsummeres den overordnede tilgang, der er anvendt, for hvert enkelt EUMOFA-datasæt. Flere detaljer rapporteres i de generelle metadata (link) eller i de specifikke metadata, der er tilgængelige for hver enkelt og avancerede tabel.

 

UGENTLIGE DATA

Det Forenede Kongerige betragtes som en del af EU indtil uge 5 i 2020, og dets data, indtil den uge, er tilgængelige i alle tabeller på EU-niveau. Fra og med uge 6 i 2020 er Storbritanniens ugentlige data tilgængelige separat sammen med andre ikke-EU-lande (Island og Norge).

 

MÅNEDSDATA

Det Forenede Kongerige betragtes som en del af EU indtil januar 2020, og dets data indtil den måned er tilgængelige i alle tabeller på EU-niveau. Fra februar 2020 er Storbritanniens månedlige data tilgængelige separat sammen med andre ikke-EU-lande (Island og Norge).

 

ÅRLIGE DATA

Det Forenede Kongerige betragtes som en del af EU indtil 2019, og dets data indtil det år er tilgængelige i alle tabeller på EU-niveau. Fra og med 2020 er Storbritanniens årlige data ikke længere tilgængelige i EUMOFA.