Forbrug

         BeskrivelseData og Rapporter

 

Beskrivelse

Forbrug refererer til mængden af fiskerivarer og akvakulturprodukter, som forbruges i løbet af en given periode og inden for et geografisk område, såsom et land.

I EUMOFA er forbrug angivet som ”angiveligt forbrug” under årlige data og som ”forbrug af friske produkter fra husholdninger” under månedlige tendenser og årlige data.

Angiveligt forbrug beregnes ved hjælp af forsyningsbalanceskemaet , der giver et estmeret udbud af fiskerivarer og akvakulturprodukter, som er til rådighed til menneskeføde på EU-niveau. Fangster som er målrettet til fiskemel (fangster af industrifisk) er udelukket. Produkter som ikke er til fødevarer er også udelukket fra import og eksport.

Beregningen af forsyningsbalanceskemaet er baseret på følgende ligning:

Angiveligt forbrug=

[(Samlede fangster – fangst af industrifisk) + akvakultur + import] - eksport.

Forbruget af friske produkter af husholdninger, er forbruget registreret med en stikprøve af en husholdninger i et land. Disse data har EUMOFA købt fra en privat informationudbyder. For flere detaljer se venligst:

Månedlige indikatorer

Årlige indikatorer

 

Data og Rapporter

Foruddefinerede forespørgsler om angiveligt forbrug:

Årlig sektion

Foruddefinerede forespørgsler om husholdningsforbrug:

Månedlig sektion

Årlig sektion