Serviceydelser

En konsolideret database med aggregerede og harmoniserede data og et stort netværk af eksperter inden for fiskeri og akvakultur, er rygraden for markedsintelligenstjenesten. Data er harmoniseret i 108 vigtigste kommercielle arter og i 12 varegrupper, som er tilgængelige fra førstehåndssalg til forbrug ugentligt, månedligt og årligt, på en enkelt hjemmeside og på alle 24 officielle sprog i EU. Nogle data kan også udvindes på et mere dis-aggregeret niveau eller gennem en samlet download mulighed.

Data er offentligt tilgængelige uden registreringskrav.

 

 
Ugentlig
Månedlig
Årlig
Værdikæde
Typer af data
Mængde og værdi – Publiceret en ½ uge efter førstehåndssalg – for udvalgte arter og salgssteder Mængde og værdi – Publiceret 3 uger efter førstehåndssalg - for alle arter og salgssteder Mængde og værdi – Publiceret med det same EUROSTAT frigiver dem – for alle arter og EU medlemslande .
Data publicering
Markedsanalyse
"Monthly Highlights" “The EU fish market”
Andre tjenester

Nuværende og fremtidens udvikling

Udviklingsprocessen og alle output er baseret på EUMOFA's overordnede mål, der skal levere pålidelige, sammenhængende og nyttige data og oplysninger om EU's marked for fiske- og akvakulturprodukter.

Fra udviklingen af testfasen har EUMOFA gradvist udvidet sine tjenester med henblik på:

• øge forsyningskæden og antallet af lande, der er involveret i dataindsamlingssystemet;

• forbedre formidlingsværktøjerne og give perspektiver og markedsudsigter;

• analysere international kontekst og handelsstrømme.

Fra 2016 er en interaktiv tilgang blevet brugt med video-øvelser og andre værktøjer til at understøtte brugere til at udtrække data fra databasen.

Hvem er vi

EUMOFA er et initiativ fra EU-Kommissionen - Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri (DG MARE).

Et internationalt hold bestående af eksperter og analytikere fra fiskeri og akvakultursektoren, agerer dagligt og overvåger EU-markedet. EUMOFA’s hold kontrollerer løbende indsamlede data og fortolker dem gennem mange kontaktpunkter på EU medlemslands-niveau.

Redaktionen der består af embedsmænd fra Europa-Kommissionen og repræsentanter fra EUMOFA’s hold, som definerer den redaktionelle linje og fører tilsyn med alle publikationer.

Under tilsyn af EU-Kommissionen, er EUMOFA’s ydelser ledet af en gruppe af virksomheder forvaltet af COGEA (Italien), i samarbejde med:

  • AND (Frankrig),
  • EUROFISH (Danmark),
  • KONTALI ANALYSE (Norge)
  • Business Integration Partners (Italien).

Synspunkter og konklusioner som er præsenteret i alle udgivelser, afspejler udtalelser fra forfatter(e) og afspejler ikke nødvendigvis holdning fra EU-Kommissionen eller dets embedsmænd.