ROČNÍ INDIKÁTORY

Všeobecné informace

Objemy, hodnoty a ceny shromážděné pro každý jednotlivý druh a pro každé tržní místo nebo na národní úrovni

       

 

 

Zainteresovaná stadia zásobovacího řetězce 

Vykládky

Akvakultura

Import/Export

Zpracování

Spotřeba

Druh dat

Objemy, hodnoty a ceny vyložených produktů

Objemy, hodnoty a ceny produktů z chovů

Objemy importu/exportu, hodnoty a ceny pro importované/exportované produkty ze všech zemí EU a ze zvolených zemí mimo EU

Objemy, hodnoty a ceny zpracovaných produktů rybolovu a akvakultury

Objemy, hodnoty a ceny vrcholných čerstvých produktů, spotřebovávaných domácnostmi

Zeměpisné pokrytí

Každý z  členských států EU

Každý z členských států EU

Každý z členských států EU plus Chile, Čína, Pobřeží slonoviny, Ekvádor, Egypt, Peru, Jižní Korea, Švýcarsko, Thajsko

Ukrajina, USA, Japonsko

EKaždý z členských států EU

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Druhy

Všechny zaznamenané druhy, zahrnuté do úrovně hlavních obchodních druhů

Všechny zaznamenané druhy, zahrnuté do úrovně hlavních obchodních druhů

Všechny zaznamenané druhy, zahrnuté do úrovně hlavních obchodních druhů

Všechny samostatné produkty rybolovu, které jsou k dispozici v databázi EUROSTAT

Vrcholné produkty spotřebované v příslušné zemi + doplnění o „jiné čerstvé druhy“, které nejsou zahrnuty ve zvolených produktech

Archivní přehled časového vývoje

od 2000

od 2000

od 2001

od 2001

od 2010

Časové zpoždění

12-24 měsíců

12-36 měsíců

40 dnů po referenčním měsíci pro obchodování mimo EU a 70 dnů pro obchodování v EU

12-36 měsíců

2 měsíce po referenčním období

Zdroje

EU MS
Ohledně podrobnějších informací si přečtěte metadata

nebo zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

EU MS
Ohledně podrobnějších informací si přečtěte metadata

nebo zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

EUROSTAT / COMEXT

Zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

EUROSTAT / PRODCOM

Zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

EUROPANEL – TNS

Zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

Rozměry

Objemy v kg (čistá hmotnost),
hodnoty v eurech,

ceny v EUR/kg

Objemy v kg (čistá hmotnost),
hodnoty v eurech,
ceny v EUR/kg

Objemy v kg (čistá hmotnost),
hodnoty v eurech,

ceny v EUR/kg

Objemy v kg (čistá hmotnost),
hodnoty v eurech,

ceny v EUR/kg

Objemy v čisté hmotnosti,

hodnoty v eurech,

ceny v EUR/kg

Kontroly kvality

Provádějí se různé kontroly:
- kontrola formátu souboru
- existence kódů
- dduplikáty
- první kontroly mezních hodnot cen
- manuální kontrola srovnatelnosti s předchozími roky z hlediska objemů a cen pro každý jednotlivý druh a místo prodeje

Přístup k údajům

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

EU

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

EU

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

EU

jednoduché tabulky

jednoduché tabulky

Poslední aktualizace metadat

31-01-2020

Ohledně podrobnějších informací se na nás, prosím, obraťte na adrese: contact-us@eumofa.eu