Zásobovací řetězec a pokrytí země

 

Všechna stádia zásobovacího řetězce

s jedinou výjimkou pro velkoobchod
Zdroje: EUROSTAT a veřejné správy Členských států