Zásobovací řetězec a pokrytí země

První prodej

Zdroje : Poznámky ohledně prodeje / Údaje o dražbě

Velkoobchod

Zdroje : velkoobchodní trhy (prostřednictvím veřejných správ Členských států)

Import

Zdroj : DG Taxud TSS

Maloobchodní prodej

Zdroje : Průzkumy prováděné Členskými státy; Evropští poskytovatelé údajů