TÝDENNÍ INDIKÁTORY

Všeobecné informace

Objemy, hodnoty a ceny shromážděné pro zvolené druhy a zvolená tržní místa na základě vrcholných druhů, identifikovaných národními orgány

         

Zainteresovaná stádia

zásobovacího řetězce  

První prodej

Velkoobchod

Import

Maloobchodní prodej

Druh dat

Objemy prvních prodejů, hodnoty a ceny založené na poznámkách o prodeji, zaznamenaných při aukcích

Ceny, objemy a hodnoty zaznamenané na velkoobchodních trzích

Ceny importu pro produkty importované ze zvolených zemí mimo EU 

Maloobchodní ceny zaznamenané prostřednictvím pozorování cen v supermarketech nebo zaznamenané prostřednictvím tabulí v domácnostech

Zeměpisné pokrytí

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

Všechny země EU, zahrnuté na úrovni EU

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Druhy /strong>

viz níže uvedená metadata

Archivní přehled časového vývoje

Od 2008

Od 2009

Od 2011

Od 2008

Časové zpoždění

Týden po prodeji

Týden po prodeji

Týden po prodeji

 

Zdroje

EU MS
Soukromé zdroje
Ohledně podrobnějších informací si přečtěte metadata

nebo zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

EU MS
Ohledně podrobnějších informací si přečtěte metadata

nebo zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

DG TAXUD

Zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

EU MS
Soukromé zdroje
Ohledně podrobnějších informací si přečtěte metadata

nebo zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

Rozměry

Objemy v kg (čistá hmotnost), hodnoty v eurech a národních měnách, ceny v EUR/kg nebo v národních měnách/kg

Objemy v kg (čistá hmotnost),hodnoty v eurech, ceny v EUR/kg

Ceny v EUR/kg

Ceny v EUR/kg 

Kontroly kvality

Provádějí se různé kontroly:
- kontrola formátu souboru
- existence kódů
- duplikáty
- první kontroly mezních hodnot cen
- manuální kontrola srovnatelnosti s předchozími roky z hlediska objemů a cen pro každý jednotlivý druh a místo prodeje

Přístup k údajům

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

EU a NO, IS a UK

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

EU a NO, IS a UK

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

  EU a NO, IS a UK

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

EU a NO, IS a UK

Poslední aktualizace metadat

31-01-2020

Ohledně podrobnějších informací se na nás, prosím, obraťte na adrese: contact-us@eumofa.eu