Obchodování

         Popis, SpojeníÚdaje a Správy

 

Popis

 

Export (mimo EU) představuje zboží zaznamenané členskými státy při opuštění území EU (tranzit není součástí).

 

Import (mimo EU) představuje zboží zaznamenané členskými státy při vstupu na území EU (tranzit není součástí).

 

Obchodování uvnitř EU: statistiky zaznamenávající obchodování mezi členskými státy EU.

 

Standardním zdrojem statistik obchodování mimo EU je celní prohlášení. Pro obchodování uvnitř EU je zdrojem jakékoli podnikání se zaregistrovanou DPH, v jehož rámci se obchoduje se zbožím s jinými členskými státy.

 

Při exportu je partnerskou zemí ta země, která je identifikována v době exportu jako cílové určení zboží.

 

U importu je partnerskou zemí ta země, která je zdrojem zboží.

 

V EUMOFA jsou údaje k dispozici formou týdenních cen (import ze zemí mimo EU), měsíčních vývojů a ročních údajů. Jedná se o údaje, které poskytuje EUROSTAT – COMEXT. Ohledně dalších informací o kvalitě evropských statistik, které se týkají mezinárodního obchodování se zbožím, si, prosím, přečtěte následující dokument.  Podrobnější informace o údajích o obchodování, které jsou k dispozici v rámci EUMOFA, najdete zde:

 

Měsíční indikátory

Roční indikátory

 

Spojení

 

Mezinárodní obchodování a trh EU s produkty rybolovu a akvakultury (2015). Dostupné i v Angličtině.
 

Eurostat: Správa o kvalitě evropských statistik, které se týkají mezinárodního obchodování se zbožím (2014).Dostupné i v Angličtině.
 

 

Údaje a Správy

Přednastavené dotazy o obchodování:

Týdenní sekce

Měsíční sekce

Roční sekce