Metadata

Sběr údajů

Titul Popis Akce
Metadata 1 - Sběr údajů „Sběr údajů“ popisuje metodologii používanou Observatoří Evropského trhu pro produkty Rybolovu a Akvakultury (EUMOFA) pro sběr údajů z různých zdrojů, s poskytnutím všech potřebných detailů a specifikací shromážděných údajů (druh údajů, interval sběru, časové zpoždění, původ údajů apod.).
Příloha 1 Zvolené produkty na Úrovni EU/Národní úrovni

Nakládání s údaji

Titul Popis Akce
Metadata 2 - Nakládání s údaji „Nakládání s údaji“ popisuje postupy přijaté Observatoří Evropského trhu pro produkty Rybolovu a Akvakultury (EUMOFA) pro harmonizaci shromážděných údajů.
Příloha 1 Seznam Hlavních Obchodních druhů a Komoditních skupin
Příloha 2 Seznamy Stavů uchování a Prezentace od EUMOFA
Příloha 3 Vztah Hlavních obchodních druhů/Komoditních skupin a ERS kódů
Příloha 4 Vztah Hlavních obchodních druhů/Komoditních skupin a CN-8 o 2001 do 2022
Příloha 5 Korelační tabulka mezi ERS kódy Stavů uchování a prezentace a Stavy uchování a prezentace od EUMOFA
Příloha 6 Korelační tabulky EUROSTAT kódů Stavů uchování a prezentace se Stavy uchování a Prezentací od EUMOFA
Příloha 7 Faktory konverze prostřednictvím CN-8 kódů od 2001 do 2021
Příloha 8 Korelační tabulka Přístavy/Pobřeží
Příloha 9 Vztah Hlavních obchodních druhů/Komoditních skupin a HS-6 o 1996 do 2022
Příloha 10 Vztah Hlavních obchodních druhů/Komoditních skupin a Norština HS-8 o 2001 do 2022
Příloha 11 Vztah Hlavních obchodních druhů/Komoditních skupin a Islandština HS-8 o 2001 do 2022