Výkaz finanční bilance zásobování

Výkaz finanční bilance zásobování byl navržen s cílem poskytnout odhad dodávek dostupných pro lidskou spotřebu a to formou celkové spotřeby i spotřeby na jednoho obyvatele. Níže uvedená tabulka poskytuje finanční bilanci zásobování na úrovni EU jako celku a podle komoditních skupin a hlavních obchodních druhů.