Zpracování

         Popis, SpojeníÚdaje a Správy

 

Popis

 

Zpracování produktů rybolovu a akvakultury (FAP) se vztahuje na procesy, které transformují prvotní surovinu na finální výrobky, dodávané spotřebiteli.
 

V EUMOFA jsou údaje o zpracování dostupné formou ročních údajů. Jedná se o údaje, které poskytuje EUROSTAT - PRODCOM - „Statistiky o výrobě průmyslového zboží“. Ohledně podrobnějších informací si přečtěte:

 

Roční indikátory

 

Spojení

 

Obor zpracování ryb v EU: fakta a čísla (2016).Dostupné i v Angličtině.
 

 

Údaje a Správy

 

Přednastavené dotazy o zpracování:

 

Roční sekce