Zásobovací řetězec a pokrytí země

První prodej

Zdroje: Poznámky ohledně prodeje

Import/Export

Zdroje: EUROSTAT-COMEXT; Norsko (NO) + Island (IS); Veřejné správy;
Globefish, jednotka oddělení Rybolovu a Akvakultury ve FAO 

 

Velkoobchod

Zdroje: Piraeus

 

Spotřeba

Zdroje: Europanel