MĚSÍČNÍ INDIKÁTORY

Všeobecné informace

Objemy, hodnoty a ceny shromážděné pro každý jednotlivý druh a pro každé tržní místo nebo na národní úrovni

       

 

Zainteresovaná stadia

zásobovacího řetězce

První prodeje

Velkoobchod

Import/Export

Spotřeba

Druh dat

Objemy prvního prodeje, hodnoty a ceny založené na poznámkách o prodeji, zaznamenaných při aukcích

Objemy, hodnoty a ceny zaznamenané na velkoobchodních trzích

Objemy Importu/Exportu, hodnoty a ceny pro importované/exportované produkty ze všech zemí EU a ze zvolených zemí mimo EU

Objemy, hodnoty a ceny vrcholných produktů, spotřebovávaných domácnostmi

Zeměpisné pokrytí

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

rozepsáno podle prodejních míst

EL

Každý z  členských států EU plus Chile, Čína, Pobřeží slonoviny, Ekvádor, Egypt, Peru, Jižní Korea, Švýcarsko, Thajsko, Ukrajina, USA, Japonsko

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Druhy

Všechny jednotlivé zaznamenané druhy, zahrnuté do úrovně Hlavních obchodních druhů

Všechny jednotlivé zaznamenané druhy, zahrnuté do úrovně Hlavních obchodních druhů

Všechny jednotlivé zaznamenané druhy, zahrnuté do úrovně Hlavních obchodních druhů

Vrcholné produkty spotřebované v příslušné zemi + doplnění o „jiné čerstvé druhy“, které nejsou zahrnuty ve zvolených produktech

Archivní přehled časového vývoje

od 2007

od 2010

od 2001

od 2010

Časové zpoždění

3 týdny po referenčním období

3 týdny po referenčním období

40 dnů po referenčním měsíci pro obchodování mimo EU a 70 dnů pro obchodování v EU

2 měsíce po referenčním období

Zdroje

EU MS
ohledně podrobnějších informací si přečtěte metadata

nebo zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

EU MS
ohledně podrobnějších informací si přečtěte metadata

nebo zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

EUROSTAT / COMEXT

GTA

zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

EUROPANEL – TNS.

zkontrolujte monitorování poskytování údajů ohledně aktuálního stavu zásobování

Rozměry

Objemy v kg (čistá hmotnost),hodnoty v eurech a národních měnách,ceny v EUR/kg nebo v národních měnách/kg

Objemy v kg (čistá hmotnost), hodnoty v eurech,ceny v EUR/kg

Objemy v kg (čistá hmotnost), hodnoty v eurech,ceny v EUR/kg

Objemy v čisté hmotnosti, hodnoty v eurech, ceny v EUR/kg

Kontroly kvality

Provádějí se různé kontroly:
- kontrola formátu souboru
- existence kódů
- duplikáty
- první kontroly mezních hodnot cen
- manuální kontrola srovnatelnosti s předchozími roky z hlediska objemů a cen pro každý jednotlivý druh a místo prodeje

Přístup k údajům

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

EU , NO, IS a UK

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

EU , NO, IS a UK

jednoduché tabulky
pokročilá tabulka

EU , NO, IS a UK

jednoduché tabulky

Poslední aktualizace metadat

31-01-2020

Ohledně podrobnějších informací se na nás, prosím, obraťte na adrese: contact-us@eumofa.eu