Kdo

Evropská komise Členské státy EU
DG MARE
EUROSTAT
DG TAXUD
(+ Norsko a Island)
 
Globefish, jednotka oddělení Rybolovu a Akvakultury ve FAO Soukromí poskytovatelé údajů
 

Co

První prodej Velkoobchod
 
Import/export Zpracování
 
Maloobchodní prodej Finanční bilance zásobování