První prodeje na úrovni tržních míst

Tento nástroj umožňuje uživatelům přístup k měsíčním údajům o prvním prodeji prostřednictvím interaktivní mapy. Volbou filtrů na levé straně mohou uživatelé přizpůsobit dotaz svým požadavkům. Zobrazené údaje pokrývají výhradně místa prodeje, která členské státy EU, Norsko a Spojené království oznamují observatoři EUMOFA. Objemy jsou vyjádřeny v čisté hmotnosti pro země EU a Spojené království a v ekvivalentu živé váhy (lwe) pro Norsko. Ceny jsou vyjádřeny v eurech/kg (bez DPH). Pro Norsko jsou ceny vyjádřeny v eurech/kg živé váhy.
Použitá označení a prezentace obsahu této mapy v žádném případě nevyjadřují stanovisko Evropské unie ohledně právního statusu kterékoli země, území, oblasti nebo města nebo jejich orgánů nebo ohledně vymezení jejich hranic.

Místo prodeje
Počet 'Míst prodeje'

Když není zvolen žádný filtr, jsou zobrazeny údaje pro nejnovější dostupné období.

Zvolte komoditu pro zobrazení položek v níže uvedených filtrech