Vykládky

         PopisÚdaje a Správy

 

Popis

 

Vykládky  znamenají počáteční množství rybích produktů, které bylo vyloženo z rybářského plavidla na pevninu v dané zemi, a to bez ohledu na národnost plavidla provádějícího vykládky, ale také rybí produkty vyložené plavidly dané země v zemích mimo EU. Vykládky jsou uvedeny formou čisté hmotnosti.

V EUMOFA jsou údaje o vykládkách dostupné formou ročních údajů. Jedná se o údaje, které poskytuje EUROSTAT na základě jejich sběru od národních správců. Ohledně podrobnějších informací si přečtěte:

 

Roční indikátory

 

 

Údaje a Správy

 

Přednastavené dotazy o vykládkách:

 

Roční sekce
 

Účelové dotazy o vykládkách:

 

Roční sekce