První prodej

         PopisÚdaje a Správy

 

Popis

 

První prodej odpovídá vyloženým rybám, které jsou prodány a zaregistrovány v aukčním středisku ve prospěch zaregistrovaných kupujících nebo výrobních organizací (PO). Jsou zde uvedeny objemy, hodnota a ceny. Objem je uveden formou čisté hmotnosti. První prodeje se mohou lišit od hodnot vykládky, protože první z obou údajů nezahrnuje ryby vyložené plavidly, která vlastní zpracovatelské společnosti, ani přímý prodej zpracovatelům.

V rámci EUMOFA jsou údaje o prvních prodejích dostupné formou týdenních cen a sekcí měsíčního vývoje. Údaje jsou sesbírány od národních správců a obchodních zdrojů. Ohledně podrobnějších informací si přečtěte:

 

Týdenní indikátory

Měsíční indikátory

 

 

Údaje a Správy

 

Přednastavené dotazy ohledně prvního prodeje:

 

Týdenní sekce

Měsíční sekce
 

Účelové dotazy ohledně prvního prodeje:

 

Týdenní sekce :

Evropskà unie

Norsko a Island

Měsíční sekce:

Evropskà unie

Norsko a Island

Ostatní Země