„S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.“

Co se týče observatoře EUMOFA, veškerá shromažďování údajů, postupy pro správu a šíření, které dodržovala EUMOFA pro Spojené Království před jeho vystoupením z Evropské unie, jsou stejné jako ty, které jsou aplikovány ve všech členských státech EU.

Po datu vystoupení již údaje Spojeného království v EUMOFA nebudou zahrnuty do seskupení EU, ale budou poskytovány v oddělených sekcích spolu s jinými zeměmi mimo EU.

Níže je uveden souhrnný přehled celkového přístupu, který byl přijat pro každý soubor údajů EUMOFA. Podrobnější informace jsou uvedeny ve všeobecných metadatech (propojení) nebo ve specifických metaúdajích, dostupných pro každou jednoduchou i rozšířenou tabulku.

 

TÝDENNÍ ÚDAJE

Spojené království je považováno za součást EU až do 5. týdne roku 2020 a jeho příslušné údaje jsou až do tohoto týdne dostupné ve všech tabulkách na úrovni EU. Od 6. týdne roku 2020 jsou týdenní údaje Spojeného království dostupné odděleně, spolu s jinými zeměmi mimo EU (Island a Norsko).

 

MĚSÍČNÍ ÚDAJE

Spojené království je považováno za součást EU až do ledna 2020 a jeho příslušné údaje jsou až do tohoto měsíce dostupné ve všech tabulkách na úrovni EU. Od února 2020 jsou měsíční údaje Spojeného království dostupné odděleně, spolu s jinými zeměmi mimo EU (Island a Norsko).

 

ROČNÍ ÚDAJE

Spojené království je považováno za součást EU až do roku 2019 a jeho příslušné údaje jsou až do tohoto roku dostupné ve všech tabulkách na úrovni EU. Od roku 2020 již roční údaje Spojeného království nebudou dostupné v EUMOFA.