Údaje a Dotazy

         Popis, Uspořádání údajů, Přednastavené dotazy, Účelové dotazy

Popis

 

Údaje shromážděné evropskými institucemi, členskými státy EU, Norskem a Islandem a soukromými poskytovateli údajů. Pravidelné kontroly se provádějí za účelem monitorování kvality a spolehlivosti údajů ve stadiu jejich shromažďování, analýzy i šíření.

 

Údaje pro analýzu a monitorování vývojů trhu jsou harmonizovány do 12 komoditních skupin a 97 hlavních obchodních druhů, které byly zvoleny na základě jejich významu z hlediska prvního prodeje a jejich významu pro obchodování EU.

 

Údaje jsou harmonizovány do 4 prezentací (celé; krájené; vedlejší produkty; nespecifikované) a 5 stadií uchovávání (čerstvé; mražené; sušené-solené-uzené; připravené-konzervované; nespecifikované).  

 

Uspořádání údajů

 

Údaje jsou v databázi EUMOFA uspořádány do tří sekcí:

 

Týdenní indikátory

Měsíční indikátory

Roční indikátory

 

Údaje jsou přístupné prostřednictvím dvou druhů dotazů:

 

Přednastavené dotazy které obsahují přednastavené možnosti pro rychlé získání výsledků dotazu v podobě správy. Přednastavené dotazy lze najít pro týdenní, měsíční a roční údaje.

 

Účelové dotazy jsou zadefinovány individuálně, aby poskytly specifické údaje, které lze filtrovat dle vašich potřeb. Účelové dotazy lze také najít pro týdenní, měsíční a roční údaje.