Týdenní ceny

První prodej

Zdroje : Poznámky ohledně prodeje / Údaje o dražbě

Velkoobchod

Zdroje : velkoobchodní trhy (prostřednictvím veřejných správ Členských států)

Import

Zdroj : DG Taxud TSS

Maloobchodní prodej

Zdroje : Průzkumy prováděné Členskými státy; Evropští poskytovatelé údajů

Měsíční trendy

První prodej

Zdroje: Poznámky ohledně prodeje

Import/Export

Zdroje: EUROSTAT-COMEXT; Norsko (NO) + Island (IS); Veřejné správy;
Globefish, jednotka oddělení Rybolovu a Akvakultury ve FAO 

 

Velkoobchod

Zdroje: Piraeus

 

Spotřeba

Zdroje: Europanel

Roční údaje

 

Všechna stádia zásobovacího řetězce

s jedinou výjimkou pro velkoobchod
Zdroje: EUROSTAT a veřejné správy Členských států

Mapa stránek