Akvakultura

         Popis, SpojeníÚdaje a Správy

 

Popis

 

Akvakultura se vztahuje na chov vodních (sladkovodních nebo mořských) organismů, jako jsou ryby, měkkýši, korýši a vodní rostliny. Údaje k akvakultuře jsou uvedeny formou ekvivalentu živé váhy a hodnoty.

 

V EUMOFA jsou údaje o akvakultuře dostupné formou ročních údajů. Jedná se o údaje, které poskytuje EUROSTAT na základě jejich sběru od národních správců. Ohledně podrobnějších informací si přečtěte:

 

Roční indikátory

 

Spojení

 

Fakta o akvakultuře (2015)

 

Fakta a Čísla (2016)

 

 

Údaje a Správy

 

Přednastavené dotazy o akvakultuře:

Roční sekce

Účelové dotazy o akvakultuře:

Roční sekce