Poskytované služby

Konsolidovaná databáze shromážděných a harmonizovaných údajů a široká síť odborníků z oblasti rybolovu a akvakultury představují základ služeb výměny informací o trhu. Údaje jsou harmonizované do 108 Hlavních obchodních druhů a 12 Komoditních skupin a jsou dostupná od prvního prodeje po spotřebu na týdenní, měsíční a roční bázi, v podobě jediné internetové stránky, vedené ve všech 24 oficiálních jazycích EU.  Některé údaje mohou být extrahovány na nesouvislejší úrovni nebo prostřednictvím prostředků pro stahování souhrnných údajů.

Uvedené údaje jsou veřejně přístupné bez jakékoli registrace.

 

 
Týdně
Měsíčně
Ročně
Stádia zásobovacího řetězce
Druh dat
Objemy a hodnoty - publikováno 2 týdny po prodejích - pro všechny druhy a místa prodeje Objemy a hodnoty - publikováno 3 týdny po prodejích - pro všechny druhy a místa prodeje Objemy a hodnoty - publikovány bezprostředně po jejich vydání statistickým úřadem EUROSTAT – pro všechny druhy a Členské státy EU .
Publikování dat
Pravidelné analýzy trhu
„Měsíční hlavní náměty“ „Rybí trh v EU“
Další služby

Nejbližší období a budoucí vývoj

Proces vývoje a všechny výstupy jsou založeny na překlenovacím cíli observatoře EUMOFA, kterým je poskytovat spolehlivé, konzistentní a užitečné údaje a informace o trhu EU pro produkty rybolovu a akvakultury.

Z původně zkušební fáze EUMOFA postupně rozšířila své služby se zřetelem na:

  • zvýšení pokrytí zásobovacího řetězce a počet zemí zahrnutých do systému pro sběr údajů;
  • zlepšení nástrojů pro šíření spolu s poskytováním výhledů a finančních vyhlídek;
  • analýzu mezinárodních kontextů a obchodních toků.

Počínaje rokem 2016 byl použitý interaktivní přístup, využívající výukové programy ve formě videa a jiné nástroje pro podporu uživatelů při extrahování údajů z databáze.

Kdo jsme

EUMOFA je výsledkem iniciativy Komise EU - Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (DG MARE).

Mezinárodní tým odborníků z oboru rybolovu a akvakultury denně monitoruje trh EU.  Tým observatoře EUMOFA nepřetržitě kontroluje sesbírané údaje a interpretuje je prostřednictvím svých početných kontaktních bodů v různých zemích EU.

Ediční výbor, do kterého patří úředníci uplatňující politiku Evropské komise a zástupci týmu EUMOFA, definuje vydavatelskou linii a dohlíží nad všemi publikacemi.

Pod dozorem Evropské komise jsou služby observatoře EUMOFA řízeny skupinou společností, vedeny společností COGEA (Itálie) a ve spolupráci se společnostmi:

  • AND (Francie),
  • EUROFISH (Dánsko),
  • KONTALI ANALYSE (Norsko),
  • Business Integration Partners (Itálie).

 

Pohledy a závěry prezentované ve všech publikacích odráží názor autora(ů) a nemusí nutně reflektovat názor Komise EU a jejich úředníků.