ГОДИШНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Обща информация

Обеми, стойности и цени, събирани за всеки отделен вид и всеки отделен пазар или на национално ниво

       

 

 

Обхванати етапи на

снабдителната верига 

Разтоварвания на улова

Аквакултури

Внос/Износ

Преработка

Потребление

Вид данни

Обеми, стойности и цени на разтоварени продукти

Обеми, стойности и цени на култивирани продукти

Обеми, стойности и цени на внос/износ за внесени/изнесени продукти от целия ЕС и избрани държави извън ЕС

Обеми, стойности и цени на обработени продукти от риболов и аквакултури

Обеми, стойности и цени на най-консумираните пресни продукти от домакинствата

Географски обхват

Всяка от те държави-членки на ЕС

Всяка от те държави-членки на ЕС

Всяка от те държави-членки на ЕС и Чили, Китай, Кот д’Ивоар, Еквадор, Египет, Перу, Южна Корея, Швейцария, Тайланд,

Украйна, САЩ, Япония

Всяка от те държави-членки на ЕС

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Видове

Всички отделни видове, регистрирани, агрегирани на ниво основен вид, обект на търговски риболов

Всички отделни видове, регистрирани, агрегирани на ниво основен вид, обект на търговски

Всички отделни видове, регистрирани, агрегирани на ниво основен вид, обект на търговски риболов

Всички отделни продукти от риболов, налични в базата данни на ЕВРОСТАТ

най-консумираните пресни продукти в съответната държава + съвкупност от “други пресни видове” , невключени в избраните продукти

Исторически времеви ред

от 2000 г.

от 2000 г.

от 2001 г.

от 2001 г.

от 2010 г.

Времеви период

12-24 месеца

12-36 месеца

40 дни след референтния месец за държави извън ЕС и 70 дни за търговия в границите на ЕС

12-36 месеца

2 месеца след референтния период

Източници

Държави-членки на ЕС
За повече подробности виж метаданните

или проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

Държави-членки на ЕС
За повече подробности виж метаданните

или проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

ЕВРОСТАТ / COMEXT

Проверете мониторинга на предоставянето на данни for the state of play of supplies

EUROSTAT / PRODCOM

Check the мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

EUROPANEL – TNS

Check the мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

Мерки

Обеми в кг (нетно тегло),
стойности в евро,

цени в евро/кг

Обеми в кг (нетно тегло),
стойности в евро,
цени в евро/кг

Обеми в кг (нетно тегло),
стойности в евро,

цени в евро/кг

Volumes in kg (net weight),
стойности в евро,

цени в евро/кг

Volumes in net weight,

стойности в евро,

цени в евро/кг

Контрол на качеството

Извършват се различни проверки:
- проверка на формата на файла
- наличие на кодове;
- дубликати
- първоначални проверки на ценови прагове
- ръчна проверка на сравнимостта с предходни години за обеми и цени за всеки отделен вид и място на продажба.

Достъп до данните

опростени таблици
разширена таблица

ЕС

опростени таблици
разширена таблица

ЕС

опростени таблици
разширена таблица

ЕС

опростени таблици

опростени таблици

Последна актуализация

на метаданните

31-01-2020

За повече информация, моля, свържете се с нас на: contact-us@eumofa.eu