Снабдителна верига и обхванати държави

 

Всички етапи на снабдителната верига

с изключение единствено на търговията на едро
Източници : ЕВРОСТАТ и администрациите на държавите-членки