Снабдителна верига и обхванати държави

Първоначална продажба

Източници: Записки за извършени продажби /данни от търгове

Търговия на едро

Източници: пазари за търговия на едро (чрез администрациите на държавите-членки)

Внос

Източник: ГД „Данъчно облагане и митнически съюз”

Търговия на дребно

Източници: Проучвания от държави-членки; европейски доставчици на данни