СЕДМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Обща информация

Обеми, стойности и цени, събрани за отделни видове и отделни пазари въз основа на най-търсените видове, идентифицирани от националните власти

         

Обхванати етапи на

снабдителната верига  

Първоначална продажба

Търговия на едро

Внос

Търговия на дребно

Вид данни

Обеми, стойности и цени на пъроначални продажби въз основа на търговски записи, регистрирани на стокови борси

Цени, обеми и стойности, регистрирани на пазари на едро

Цени на вноса за продукти, внесени от избрани държави извън ЕС 

Цени на дребно, регистрирани чрез наблюдение на цените в супермаркетите или регистрирани чрез домакински панели

Географски обхват

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

Франция, Испания, Италия

Всички държави от ЕС, агрегирани на ниво ЕС

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Видове /strong>

виж следните метаданни

Исторически времеви ред

от 2008 г.

от 2009 г.

от 2011 г.

от 2008 г.

Времеви период

Една седмица след продажбата

Една седмица след продажбата

Една седмица след продажбата

 

Източници

Държави-членки на ЕС,
частни източници
За повече подробности виж метаданните

или проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

Държави-членки на ЕС,
За повече подробности виж метаданните

или проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

ГД „Данъчно облагане и митнически съюз”

Проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

Държави-членки на ЕС,
частни източници
За повече подробности виж метаданните

или проверете мониторинга на предоставянето на данни за етапа на доставките

Мерки

Обеми в кг (нетно тегло),стойности в евро и национални валути,цени в евро/кг или национални валути/кг

Обеми в кг (нетно тегло),стойности в евро,цени в евро/кг

Цени в евро/кг

Цени в евро/кг 

Контрол на качеството

Извършват се различни проверки:
- проверка на формата на файла;
- наличие на кодове;
- дубликати;
- първоначални проверки на ценови прагове;
- ръчна проверка на сравнимостта с предходни години за обеми и цени за всеки отделен вид и място на продажба.

Достъп до данните

опростени таблици
разширена таблица - ЕС,  NO, IS и UK

опростени таблици
разширена таблица - ЕС,  NO, IS и UK

опростени таблици
разширена таблица - ЕС,  NO, IS и UK

опростени таблици
разширена таблица - ЕС,  NO, IS и UK

Последна актуализация

на метаданните

31-01-2020

За повече информация, моля, свържете се с нас на: contact-us@eumofa.eu